Modul 6: Komma igång

Last updated: April 12, 2021

Inledningstext

Modulen ” Komma igång ” syftar till att ge några riktlinjer relaterade till förberedelserna innan du börjar ett nytt jobb samt ge kunskap om metoder och verktyg för att hantera kommunikation och samarbete med överordnade och kollegor och hantera konfliktsituationer.

Kunskap

Färdigheter

Kompetenser.

  •  Förberedelsesteg innan du börjar ett nytt jobb

  • Hur förbereder dig för den första dagen på jobbet

  • Olika kommunikationsstil

  • Planeringsförmåga

  • Kommunikationsfärdigheter

  • Stresshantering

  • Organisatoriska kompetenser.

  • Personalförvaltning

  • Konfliktlösning

Inledande video

DENNA VIDEO ÅTKOMMES FRITT FRÅN YOUTUBE OCH GÄLLER RÄTTSLIG ANVÄNDNINGSLAGAR UTAN AVSIKT ATT BROTTA NÅGRA UPPHOVSRÄTT. OM DU KÄNNER ATT UPPHOVSRÄTTEN VAR FÖRVÄNDAD VÄNLIGT KONTAKTA OSS FÖR ATT LÖSA FRÅGAN PÅ EN RESTORATIV RÄTTSLIG MANNER.