Ämne 1 Kommunikationsförmåga på jobbet

DENNA VIDEO ÅTKOMMES FRITT FRÅN YOUTUBE OCH GÄLLER RÄTTSLIG ANVÄNDNINGSLAGAR UTAN AVSIKT ATT BROTTA NÅGRA UPPHOVSRÄTT. OM DU KÄNNER ATT UPPHOVSRÄTTEN VAR FÖRVÄNDAD VÄNLIGT KONTAKTA OSS FÖR ATT LÖSA FRÅGAN PÅ EN RESTORATIV RÄTTSLIG MANNER.

Kommunikation är i grunden en överföring av information och tankar mellan olika individer eller grupper.

Det är en viktig aktivitet för varje individ, eftersom det hjälper oss att skapa kontakter, interpersonella relationer och relationer, antingen sociala, familjära eller affärer.

Vi brukar hänvisa till kommunikation som ett muntligt eller skriftligt informationsutbyte.

Vi kan sedan skilja mellan verbal kommunikation, som är kommunikation genom ord, och non-verbal, som är kommunikation som gäller ansiktsuttryck, rörelse, tankar och känslor.

Det finns också en inlärningsprocess som händer i kommunikation, för när vi pratar med andra förvärvar vi ny kunskap och färdigheter och utsätts för nya synpunkter. Kommunikation är därför inte bara ett sätt att förmedla information utan huvudmålet är att informationen ska höras, förstås, accepteras och tillämpas praktiskt.

Vi kan säga att kommunikation är oundviklig. Även om du helt isolerar dig från resten av världen kommunicerar du fortfarande och säger: “Jag vill inte träffa någon!”. De saker du gör, hur du beter dig, ditt ansiktsuttryck, din röst … allt skickar ett meddelande. Och det kan tolkas felaktigt.

Tänk på att det inte bara är vad du säger som betyder något. Hur du säger det är ofta viktigare!

DENNA VIDEO ÅTKOMMES FRITT FRÅN YOUTUBE OCH GÄLLER RÄTTSLIG ANVÄNDNINGSLAGAR UTAN AVSIKT ATT BROTTA NÅGRA UPPHOVSRÄTT. OM DU KÄNNER ATT UPPHOVSRÄTTEN VAR FÖRVÄNDAD VÄNLIGT KONTAKTA OSS FÖR ATT LÖSA FRÅGAN PÅ EN RESTORATIV RÄTTSLIG MANNER.

Kommunikation på kontoret är varken komplicerad eller väldigt enkel. Var och en av oss har grundläggande färdigheter att interagera med varandra. Å andra sidan är saker inte alltid bra och enkla och det orsakar konflikter. Här är några tips för att kommunicera bäst på arbetsplatsen!

  • Le och visa uppskattning
  • Se till att du har en deltagande metod för att lösa de frågor du har att göra med
  • Undvik att säga ”NEJ”, visa att du bryr dig istället
  • Försök att sätta den andra personen i din eller en kollegas position så att han / hon får en tydligare bild av vad som händer och kom ihåg att göra detsamma
  • Koncentrera dig inte om att bevisa att du har rätt
  • De mest problematiska fallen du kommer att möta är också de bästa inlärningskällorna!
  • … och prata inte bara om arbete!