Ämne 3 Konflikthantering

Människor är olika och uppfattar information annorlunda. En bra kommunikatör kan ansluta till publiken och vet hur man lyssnar. Med aktivt lyssnande vill lyssnaren förstå medtalarnas känslor och förväntningar och deras synvinkel, utan att bedöma informationen.

Kommunikationsförmåga inkluderar också förmågan att identifiera konflikter och lösa dem. Konflikt är en normal och till och med hälsosam del av relationer. Eftersom relationskonflikter är oundvikliga är det viktigt att lära sig att hantera dem på ett hälsosamt sätt. Faktum är att om konflikter hanteras på ett respektfullt och positivt sätt ger de en möjlighet till tillväxt.

DENNA VIDEO ÅTKOMMES FRITT FRÅN YOUTUBE OCH GÄLLER RÄTTSLIG ANVÄNDNINGSLAGAR UTAN AVSIKT ATT BROTTA NÅGRA UPPHOVSRÄTT. OM DU KÄNNER ATT UPPHOVSRÄTTEN VAR FÖRVÄNDAD VÄNLIGT KONTAKTA OSS FÖR ATT LÖSA FRÅGAN PÅ EN RESTORATIV RÄTTSLIG MANNER.

När ett argument är närvarande :

  • håll dig lugn så att du kan läsa och tolka verbal och icke-verbal kommunikation exakt.
  • kontrollera dina känslor så att du kan kommunicera dina behov utan att vara hotande.
  • uppmärksamma de känslor som uttrycks av andra och respektera eventuella skillnader, genom att undvika respektlösa ord och handlingar.

På så sätt borde du kunna hantera argumentet och lösa problemet.

Source:MG Rush