Lärande aktivitet1 Rollspel

Pedagogiskt mål:

Reflektera över egen förmåga att interagera ordentligt och effektivt med handledaren (s).

Typ av aktivitet:

Rollspel

Innehåll:

  1. Välj de rollspelsscenarier som ges i utdelningen.
  2. Läs först handledaren / chefsdelen och spela in dig själv medan du simulerar mötet med den anställde. Vad säger du? Vilken ton ska du använda?
  3. Läs nu medarbetardelen.
  4. Alternativ 1: spela in ytterligare en video med simuleringen av mötet ur anställdens synvinkel. Alternativ 2: spela medarbetarrollen medan du svarar på din version av handledaren i videon du spelade in.

Du kan också göra båda alternativen.

  1. efter att ha spelat båda delarna, reflektera över hur du reagerade på feedback och eventuell kritik, vilken typ av frågor du ställde och hur du pratade med chefen. Finns det något som bör förbättras?

VARIATIONER: om du har någon som är villig att göra övningen med dig, kan du simulera rollspel med honom / henne. Detta ger dig möjlighet att utforska andra punkter av dig.

Källa

Referens: https://www.coursehero.com/file/30838398/Role-plays2doc/

*Denna övning togs från Course Hero och anpassades om för att passa modulens självlärande funktion och målgrupp.*

Ytterligare material:

“Rollspel” -delning